• Løsninger


    Her er et udpluk af det forskellige standard løsninger jeg gør brug af, det både være open source produkter eller egen udviklede. Hvilke metoder og arbejdsprocesser jeg bruger, samt hvad og hvordan jeg kan rådgive dig bedst muligt.

 

Projekt styring


Når et projekt skal godt i mål, er det vigtigt at alle elementer hænger sammen i den store sammenhæng. Dette gælder hvilket om du skal bygge hus eller om det er et IT-projekt du skal have udviklet. Paradokset er dog at tingene også skal ned på et håndgribeligt niveau, så det er muligt at få ens opfattelse af selv de enkelte funktioner.

Lad mig gå ind og hjælpe dig med, at styre dit IT-projekt, så du er sikre på at projekter kommer i mål til tiden og med korrekte funktioner. Om det er projekt der skal udvikles af egne programmører eller af eksterne, kan jeg gå ind som en vigtig hjælp. Som udgangspunkt har jeg en Agile tilgang til styringen af projektet - se mere i næste kolonne.

Agile og Scrum


Agile metoder er en samlet betegnelse for metoder, baseret på en iterativ proces. I forhold til traditionelle metoder, er agile mindre formel, men ikke mindre disciplineret. Agile metoder sikre kvalitet og resultater, ved at komprimere alle faser i korte forløb og derved få feedback, som sikrer styringen.

Scrum er en Agile udviklingsmetode, som jeg syntes fungere rigtigt godt. Scrum sikrer at produktet opbygges i en række korte iterationer, hvor alle på teamet bidrager til at nå de fastsatte mål. Teamet er selvstyrende og ansvarlige, derfor går styringen på at sikre optimale rammer for teamet. Frem for at lede arbejdet og fordele opgaverne, vil ledelsen i samarbejde med teamet, definere mål og fjerne forhindringer for fremdriften.

Underleverandøre


Når du vælger at bruge en eller flere underleverandører er det ofte et ikke ligetil opgave, at sikre at det leveret lever op til den kvalitet og de krav som er sat. Hvis der bruges flere leverandører, der levere delelementer til et samlet system bliver opgaven endnu mere kompleks.

Jeg kan gå ind og hjælpe dig, som en uafhængig samarbejdspartner. Til at kontrollere og sikre kommunikation mellem dig og dine leverandører, så der ikke går noget tabt. At samle og sikre en samhørighed mellem alle leverandører er også en opgave jeg kan gå ind og påvirke positivt. Der er flere modeller hvor du kan bruge mig når du handler med underleverandører, som sikre at du får det du har behov for uden ekstra omkostninger.